Services Detail

@quyenleodaily

Lại đi ăn sinh nhật dạo. Đại sứ ngoại giao Bánh Bao trở lại rồi đây #banhbaoxinchao #dcgr #MaisonSen #275NguyenTrai

♬ nhạc nền – Bánh Bao Xin Chào – Quyền Leo Daily

Review Buffet Maison Sen

Share:

Để lại thông tin

  • 36 Đường Số 31C, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM
  • 079 9096 100
  • info@kols-koc.com

Đăng ký Booking

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*))