Báo cáo chi tiết số liệu

Sau khi kết thúc dự án, chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng chi tiết báo cáo bao gồm:

  • Chi tiết các hạng mục, KPI đã triển khai.
  • Tỷ lệ % đạt được sau khi kết thúc dự án
Share this on:

Để lại thông tin

  • 36 Đường Số 31C, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM
  • 079 9096 100
  • info@kols-koc.com

Đăng ký Booking

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*))