Services Detail

@trucquynhjunmi

Quẩy tưng bừng hoa lá do mấy bạn nhân viên bên này vui quá mà 🥰. Sinh nhật nhất định sẽ đãi bên @CHILL BEER GARDEN thôi 🥰 #trucquynhjunmi #TikTokAwardsVN2023 #mcv #LearnOnTikTok #ancungtiktok #Chillbeer#Beergarden#816beergarden #ChillbeerGarden

♬ Very cute melody by marimba tone(39813) – Mitsu Sound

Review Chill Beer Garden

Share:

Để lại thông tin

  • 36 Đường Số 31C, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM
  • 079 9096 100
  • info@kols-koc.com

Đăng ký Booking

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*))