Mục tiêu của khách hàng (Branding, Performance)

Influencer Marketing là giải pháp tuyệt vời cho nhãn hàng đang có mong muốn xây dựng nhận thức về thương hiệu, gia tăng doanh số trong thời gian ngắn hay tạo thêm khách hàng tiềm năng. Các chiến dịch Influencer Marketing hiện tại chủ yếu nhằm hai mục tiêu chính là Branding hoặc Performance, nhãn hàng xác định đúng mục tiêu sẽ giúp chúng tôi đề xuất hình thức booking phù hợp nhất với nhu cầu.

  • Branding: nhằm giúp khách hàng mục tiêu có đủ nhận thức về hình ảnh, vai trò và giá trị của thương hiệu. Khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ booking review sản phẩm hoặc booking seeding các group cộng đồng để thực hiện cho mục tiêu này.
  • Performance: nhắm đến việc gia tăng doanh thu trực tiếp, theo đó livestream sẽ là biện pháp hữu hiệu nhất cho mục tiêu này. Ngoài ra có 1 số KOL/KOC xây dựng kênh và các tuyến nội dung chuyên để chốt sale, khách hàng có thể chọn những KOL/KOC này để booking review giúp gia tăng doanh số.
Share this on:

Để lại thông tin

  • 36 Đường Số 31C, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM
  • 079 9096 100
  • info@kols-koc.com

Đăng ký Booking

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*))