Nhận xét và các đề xuất

Chúng tôi sẽ liệt kê các điểm đạt được và điểm chưa đạt được trong quá trình triển khai dự án. Và đề xuất những hướng đi khác phù hợp hơn cho những lần sau.

Share this on:

Để lại thông tin

  • 36 Đường Số 31C, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM
  • 079 9096 100
  • info@kols-koc.com

Đăng ký Booking

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*))