Thời gian triển khai

Xác định thời gian triển khai cụ thể sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ chiến dịch của nhãn hàng triển khai đúng tiến độ, đồng thời để KOL/KOC cân nhắc xem có sắp xếp được thời gian phù hợp để nhận job hay không.

Share this on:

Để lại thông tin

  • 36 Đường Số 31C, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM
  • 079 9096 100
  • info@kols-koc.com

Đăng ký Booking

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*))